deşilmek işlik

Deşik edilmek, deşik geçirilmek, deşik emele gelmek, deşik açylmak.

  • Onuň gözleri ýarydan deşilen ýaly kiçijik, gara gözli adamdy. (I. S. Turgenew, Awçynyň Hatlaryndan)

  • Ol ýamaly jalbaryny, barmagy burnundan çykyp duran, dabany deşilen aýakgabyny görkezdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)