deşilmek işlik

Deşik edilmek, deşik geçirilmek, deşik emele gelmek, deşik açylmak.

 • Onuň gözleri ýarydan deşilen ýaly kiçijik, gara gözli adamdy. (I. S. Turgenýew, Awçynyň hatlaryndan)

 • Ol ýamaly jalbaryny, barmagy burnundan çykyp duran, dabany deşilen aýakgabyny görkezdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • deşilen
 • deşilende
 • deşilenden
 • deşilenligi
 • deşilip
 • deşilipdir
 • deşiljek
 • deşilme
 • deşilmedik
 • deşilmegi
 • deşilmeginden
 • deşilmegine
 • deşilmeginiň
 • deşilmek
 • deşilmeleri
 • deşilmesi
 • deşilmesine
 • deşilmän
 • deşilse
 • deşilýändiginde
 • deşilýär