çybyk çy‧byk

[çy:byk]

 1. Agajyň.

 2. Inçemik uzyn baldaklary.

  • Petde-petde garlar ýagmaga durdy, Baglar çybygyny egmäge durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Dor ata atlanyp çybyk kesemde, Palaç kesen ýaly gyryp bilýärin. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Tüpeňiň nilini arassalamak üçin ýörite demir çiş.

  • Jigitler gulan etini tüpeň çybygyna düzüp, kebap bişiripdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çybyk - çybygy.


Duş gelýän formalary
 • çybyga
 • çybygam
 • çybygy
 • çybygyna
 • çybygynam
 • çybygyndan
 • çybygyny
 • çybygynyň
 • çybygyň
 • çybykdan
 • çybykdyr
 • çybyklar
 • çybyklara
 • çybyklaram
 • çybyklarda
 • çybyklardan
 • çybyklardyr
 • çybyklary
 • çybyklaryn
 • çybyklaryna
 • çybyklarynda
 • çybyklaryndan
 • çybyklaryny
 • çybyklarynyň
 • çybyklaryň
 • çybykly