çybyn

[çy:byn]

Zoologiýa Hortumjygy bilen gan sorup iýmitlenýän, çirkeýe görä ulurak, goşa ganatly möjejik, peşe.

  • Allaly par çybyndan gorkusyna her agşam ders üýşürip otlaýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem çybyn - çybny.