çenemek işlik

  1. Nyşana almak, gezemek.

    • Şol wagt leýtenant bir karabini alyp, biraz dikelibräge-de duşmana tarap çenedi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  2. Ululygyny, kiçiligini deňäp görmek, deňemek.

    • Donuň uzynlygyny boýuňa çenäp görmek.