arassalaýjy

Arassalaýan, tämizleýän, hapasyny saplaýjy.

  • Sortlaryň mehaniki gatyşmagy pagta arassalaýjy zawodlarda-da bolup biler. (I. K. Maksimenko, Türkmenistanda gowaçanyň seleksiýasy we tohumçylygy)

  • Pagta arassalaýjy zawod. Arassalaýjy seh.