zyýan at

[zyýa:n]

  1. Birinden ýa-da bir zatdan ýetýän nogsan, zeper, zelel, şikes.

    • Derýalaryň zor joşmagy ekerançylyga köp zyýan berýärdi. (Gadymy Dünýä Taryhy)

  2. Söwda-satykda we ş. m. görülýän zelel.

    • Zyýan görmek.

  3. Göçme manyda Ýitgi.

zyýany ýok

Aýyby ýok, zeleli ýok, owarram.

zyýanyňa çapmak

Öz zeleliňe iş etmek, peýdasyz iş görmek.

  • Çaý puly bereli, çapma zyýana. («Sowet edebiýaty» žurnaly)