tersine ter‧si‧ne

  1. Ters tarapa, ters ugra, garşy tarapa.

    • Balyklar köplenç suwuň tersine ýüzýärler.

  2. Düýbünden başga hili, öňkä meňzeş bolmadyk, nädogry.

    • Biz bir zat aýtsak, hökman tersine bolaýýar-ow! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
  • tersine-de
  • tersinedi
  • tersinedigi
  • tersinedir