samyr

Zoologiýa Goňur sütükli we gymmat derili, kiçiräk ýyrtyjy haýwan.

  • Bu ýerde aýylar, samyrlar, belkalar, tilkiler, sugunlar mekan tutýarlar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Samryň derisi gymmat baha derilerden biridir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem samyr - samry.