pyşyrdy

Başgalara eşitdirmejek bolup, özara edilýän ýuwaşja gürrüň biri-biriň bilen ýuwaşja gepleýiş zerarly döreýän ses.

 • Olaryň özara edýän pyşyrdysy eşidilip durýardy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Köpçülük arasynda pyşyrdy peýda boldy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Bu aýalyň pyşyrdysy bilen birlikde hereketlenen gollary kemandir bilen Patapa hemme zady pugta düşündirdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • pyşyrda
 • pyşyrdady
 • pyşyrdylam
 • pyşyrdylar
 • pyşyrdylara
 • pyşyrdylary
 • pyşyrdylaryna
 • pyşyrdylaryny
 • pyşyrdylaryň
 • pyşyrdyly
 • pyşyrdymy
 • pyşyrdyny
 • pyşyrdynyň
 • pyşyrdysy
 • pyşyrdysyna
 • pyşyrdysynam
 • pyşyrdysynda
 • pyşyrdysyny
 • pyşyrdyňy