pikire gelmek

Belli bir karara gelmek, belli bir netijä gelmek.

  • Men gürleşip göreýin diýen pikire geldim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Beý, indi bir pikire-hä gelmeli bolar. (A. Gowşudow, Eserler)

Degişli sözi