dil ýarmak

Söz açmak, gürrüň etmek, çekinmän geplemek.

  • Tä soňky wagtlara çenli Magtymguly beýle-de dursun, umuman türkmenleriň medeniýeti barada dil ýarmaga kim milt edip bilerdi? (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Degişli sözi