ýüregi açyk

Içigara däl, göwni açyk, päk ýürekli, ak ýürekli.

  • Onuň özi örän ýüregi açyk, bälçik, gowy ýigit. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

Degişli sözi