öte geçmek

Hetden aşmak, çenden çykmak, gereginden artyk gürlemek ýa-da hereket etmek.

  • Hoşgeldi bu gürrüňlerden Çary aganyň gazanylan üstünlige aşa buýsanç, öte geçmeýänini aňlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyn eteginde)

Degişli sözi