zyrmyldamak zyr‧myl‧da‧mak işlik

Örän çalt ýöremek, ok ýaly gitmek; çalt hereket etmek.

  • Ol syrmyldap barşyna tigirleriniň aşagyndaky palçyklary mynçgalap, gyralary kertilenje ýodajyklar ýaşaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • zyrmyldap
  • zyrmyldaýan