zynjyrlatmak zyn‧jyr‧lat‧mak işlik

Zynjyr bilen baglatmak, zynjyr saldyryp bent etdirmek, daňdyrmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zynjyrlatmak - zynjyrladýar, zynjyrladar, zynjyrladypdyr.