zynjyrlamak zyn‧jyr‧la‧mak işlik

Zynjyr bilen baglamak, zynjyr bilen daňmak, zynjyr salmak.

zynjyrlaýmaly bolmak

Dälilik hetdine ýetmek, akylyndan azaşmak, mesirgäp jenjel etmek.

 • Ýöne, muny zynjyrlaýmaly bolaýmasa ýagşydyr. (A. Gowşudow, Köpekdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • zynjyrlabam
 • zynjyrlama
 • zynjyrlap
 • zynjyrlar
 • zynjyrlara
 • zynjyrlarda
 • zynjyrlardan
 • zynjyrlary
 • zynjyrlaryna
 • zynjyrlaryndan
 • zynjyrlaryny
 • zynjyrlaýmaly
 • zynjyrlaýyn
 • zynjyrlaň