zynatly zy‧nat‧ly sypat

[zy:natly]

Owadan görnüşli, serenjamly, bezegli.

  • Zynatly binalar, ajap köşkler, Aýna dek köçeler oklaw deý göni. («Sowet edebiýaty» žurnaly)