zynatlamak zy‧nat‧la‧mak işlik

[zy:natlamak]

Owadan görnüş bermek, serenjam berip bezemek, owadanlamak, görnüge getirmek.


Duş gelýän formalary
  • zynatlap
  • zynatlara
  • zynatlarymy