zyna zy‧na at

[zyna:]

Keseki maşgalasyna ýakynlyk etmeklik azgynlygy, bozuklyk.

  • Peläket, zyna işler edipsiň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Munuň ýüzüni görmek jennetiň içinde zyna edenden hem erbetdir. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • zynada
  • zynadyň
  • zynany
  • zynasydyr