zynç zynç

zynç bolmak

Berk baslygyşmak, baslygyp berkişmek, gatalmak.