zym-zyýa zym-zy‧ýa

[zy:m-zyýa:]

zym-zyýat bolmak

Zym uçan ýaly ýom-ýok bolmak, gürüm jürüm bolmak.

  • Ol ýerden çykdy-da bir topar adam, Tokaýa ýüzlenip zym-zyýa boldy. (Çary Asyr, Poemalar)

  • Onuň zym-zyýa bolşuna içim tütäp dur. (N. Pomma, Egri Eýikmez)