zym zym

Şar görnüşli uçurylýan oýnawaç.

zym uçan ýaly bolmak

Ýom-ýok bolmak, ýitirim bolmak, gürüm-jürüm bolmak, sumat bolmak.

  • Bilmersiň niräk ýitirim bolýanyny, birden zym uçan ýaly bolaýýarmyş. («Tokmak» žurnaly)

  • Şu pikir kellesine geleni bilen ýerinden turdy-da, bir ýana zym uçan ýaly uçdy. (H. Ysmaýylow, Powestler)


Duş gelýän formalary
  • zymyň