zyk zyk

[zy:k]

Zyk etdirmezlik, yzyndan ýetdirmezlik, ele düşmezlik, tutdurmazlyk.

  • Iki aýlawa goýberilýän Laçyn ýedi-sekiz atyň hiç birine zyk etdirmeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zyk - zygym, zygyň.


Duş gelýän formalary
  • zygam
  • zyklar
  • zyklarynyň
  • zykly