zyýanly zy‧ýan‧ly sypat

[zyýa:nly]

Zyýany bar bolan, zyýan ýetirip bilýän, zelel ýetirmäge ukyply bolan, zyýan berýän, zelelli.


Duş gelýän formalary
 • zyýanlydygy
 • zyýanlydygyna
 • zyýanlydygyny
 • zyýanlydyr
 • zyýanlydyrlar
 • zyýanlylary
 • zyýanlylaryny
 • zyýanlylyga
 • zyýanlylygy
 • zyýanlylygynyň
 • zyýanlynyň
 • zyýanlysy