zyýankeş zy‧ýan‧keş

[zyýa:nkeş]

Halk we döwlet bähbitlerine hyýanat etmegi maksat edinip olara ykdysady we syýasy taýdan zelel ýetirýän adam, halk duşmany, zelelkeş.

 • Aýtguly näçe aktiwsirese-de, ol zyýankeşiň baryp ýatany ekeni. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Zyýankeşler jogapkärçilige çekilmelidirler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Kürt Ahmet egnine musulman lybasyny geýen zyýankeş watan haýynlaryny-da ýagşy tanaýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • zyýankeşden
 • zyýankeşdir
 • zyýankeşi
 • zyýankeşidir
 • zyýankeşiň
 • zyýankeşler
 • zyýankeşlerden
 • zyýankeşlere
 • zyýankeşlerem
 • zyýankeşleri
 • zyýankeşlerinden
 • zyýankeşlerine
 • zyýankeşlerini
 • zyýankeşleriniň
 • zyýankeşleriň
 • zyýankeşligiň
 • zyýankeşlik