zyýan zy‧ýan at

[zyýa:n]

 1. Birinden ýa-da bir zatdan ýetýän nogsan, zeper, zelel, şikes.

  • Derýalaryň zor joşmagy ekerançylyga köp zyýan berýärdi. (Gadymy dünýä taryhy)

 2. Söwda-satykda we ş. m. görülýän zelel.

  • Zyýan görmek.

 3. Göçme manyda Ýitgi.

zyýany ýok

Aýyby ýok, zeleli ýok, owarram.

zyýanyňa çapmak

Öz zeleliňe iş etmek, peýdasyz iş görmek.

 • Çaý puly bereli, çapma zyýana. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • zyýana
 • zyýanam
 • zyýandan
 • zyýandygyny
 • zyýandyr
 • zyýanlar
 • zyýanlara
 • zyýanlardan
 • zyýanlary
 • zyýanlaryna
 • zyýanlaryndan
 • zyýanlaryny
 • zyýanlarynyň
 • zyýanlaryň
 • zyýanly
 • zyýanlydyr
 • zyýanlydyrlar
 • zyýanlygyň
 • zyýanlylary
 • zyýanlylaryny
 • zyýanlylyga
 • zyýanlylygy
 • zyýanlylygynyň
 • zyýanlynyň
 • zyýanlysy
 • zyýanmyş
 • zyýansyz
 • zyýansyzdyr
 • zyýansyzlygy
 • zyýansyzlygyna
 • zyýansyzlygyny
 • zyýansyzlygyň
 • zyýansyzlyk
 • zyýany
 • zyýanydyr
 • zyýanym
 • zyýanyn
 • zyýanyna
 • zyýanyndan
 • zyýanyny
 • zyýanynyň
 • zyýanyň