zyýada zy‧ýa‧da

[zyýa:da]

Könelişen söz seret artykmaç

  • Goç ýigidiň ömri bolsun zyýada; Seni, meni hak ýetirsin myrada. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
  • zyýadadyr
  • zyýadalygy
  • zyýadamyş