zulum zu‧lum at

Adama berilýän ezýet, jepa, edilýän jebir, sütem, horluk.

 • Gadym, aşyklara edilen zulumlar bir eýýamlar ýok boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

zulum etmek

Horlamak, gynamak.

 • Beýle hapa tama salyp, saňa zulum edenler kim? (R. Seýidow, Eserler)


Duş gelýän formalary
 • zuluma
 • zulumda
 • zulumdan
 • zulumdyr
 • zulumlar
 • zulumlara
 • zulumlary
 • zulumlaryndan
 • zulumlaryny
 • zulumlaryň
 • zulumly
 • zulumy
 • zulumyma
 • zulumyna
 • zulumynda
 • zulumyndan
 • zulumyny
 • zulumynyň
 • zulumyň