zulmat zul‧mat

[zulma:t]

  1. Gün ýaşandan soň gündogar tarapdan ýaýrap ugraýan garaňkylyk.

    • Gündogardan zulmat göterilipdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Agyr kynçylykly döwür, jebri-jepa, sütem, garaňkylyk.


Duş gelýän formalary
  • zulmata
  • zulmaty
  • zulmatyň