zowwam zow‧wam

[zowwa:m]

  1. Bir ugurly, göni geçýän, dogry.

    • Asfaltly köçeler ilerligine zowwam geçýärler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  2. Sogup çykýan, dowamly.

    • Gudagyň zowwam owazyny diňläp, säheriň bu owadan görnüşini nebsewürlik bilen gözden geçirdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • zowwamja