zowal zo‧wal at

[zowa:l]

Päsgelçilik, garşylyk, tälkew, bökdenç, zyýan.

  • Meniň demim ýetýän ýerinde saňa zowal bolmaz. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Hawa, dostlar, şu günden şeýläk menden size zowal ýok. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
  • zowaly