zorruk zor‧ruk

  1. Gödek, ýogyn (ses hakda).

    • Işikden boýnuny uzadyp, zorruk sesi bilen gygyrdy. («Tokmak» žurnaly)

  2. Göçme manyda Gorkak, bolgusyz.

    • Ýeri, zorruk, keýpler neneň? -- diýip, garaýagyz aglana ýüzlendi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zorruk - zorrugy.