zorluk zor‧luk

[zo:rluk]

 1. Adama edilýän sütem, jebir-jepa, güzap.

  • Ene-gyz titreşip, çykdyk şo gije. Jogap berip bilmän zorluga-güýje. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Zory barlyk, güýçlülik, kuwwatlylyk.

  • Onuň bizden zorlugy mälim boldy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zorluk - zorlugy.

zorluk etmek

Sütem etmek, jebir bermek, zorlamak.


Duş gelýän formalary
 • zorluga
 • zorlugam
 • zorlugy
 • zorlugyn
 • zorlugyna
 • zorlugynyň
 • zorlugyň
 • zorlukda
 • zorlukdan
 • zorlukdanam
 • zorluklar
 • zorluklara
 • zorluklardan
 • zorluklary
 • zorluklaryna
 • zorluklaryny
 • zorluklaryň
 • zorlukly
 • zorluksyz