zorlatmak zor‧lat‧mak 1 işlik

[zo:rlatmak]

  1. Zorlamaga mejbur etmek, bir zady zor bilen etdirtmek, zorluk etdirtmek, mejbur etdirtmek.

  2. Namysyna degmäge mejbur etmek, namysyna degdirtmek (aýal-gyz hakda).

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zorlatmak - zorladýar, zorladar, zorladypdyr.

zorlatmak

Gepleşik dili seret zörletmek 2


Duş gelýän formalary
  • zorladyň
  • zorlatmajak
  • zorlatmak