zerur ze‧rur

[zeru:r]

Örän gerekli bolan, wajyp, derwaýys, möhüm.

 • Eger ertir başga bir zerur işimiz bolmasa, hökman awa gideris. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Gäminiň ýöremegini oňatlaşdyrmak üçin emeli çäreleri geçirmek zerur bolýar. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Bize ýerden önýän zadyň hemmesi zerur. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • zerura
 • zeruram
 • zerurdy
 • zerurdygy
 • zerurdygyna
 • zerurdygynda
 • zerurdygyndan
 • zerurdygyny
 • zerurdyklaryna
 • zerurdyr
 • zerurlary
 • zerurlaryny
 • zerurly
 • zerurlyga
 • zerurlygam
 • zerurlygy
 • zerurlygydyr
 • zerurlygymy
 • zerurlygymyz
 • zerurlygyna
 • zerurlygynda
 • zerurlygyndan
 • zerurlygyny
 • zerurlygynyň
 • zerurlygyň
 • zerurlygyňyň
 • zerurlyk
 • zerurlykda
 • zerurlykdan
 • zerurlykdy
 • zerurlykdyr
 • zerurlylyga
 • zerurlylyk
 • zerurmy
 • zerurmyka
 • zerursyzlykdan
 • zerury
 • zerurym
 • zeruryna
 • zeruryny
 • zerurynyň
 • zeruryň
 • zeruryňa