zerrin zer‧rin

[zerri:n]

zerrin doýmak

Gerk-gäbe doýmak, garnyň ýarylara gelýänçä iýip doýmak, halys doýmak.

  • Çekdirmeden, bökdürmeden zerrin doýanşaň bolsa, başlygymyz bökdergi edip goýberdi. («Tokmak» žurnaly)