zerre zer‧re

 1. Tozanyň, kirşeniň, çanyň iň maýdaja bölejikleri, tozanyň uçganajygy.

 2. Göçme manyda Sähelçe, azajyk, ujypsyz.

  • Meniň ýüregimde zerrejik bozgarlyk ýok ahyry. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Öz işinde zerre kössün goýýan ýok; Bu günki işi «erte ederin» diýýän ýok. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Bu ýaş ýüregimde ýok zerre arman, Ganat baglap, gökde uçan ýaşlygym. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • zerreden
 • zerrelerem
 • zerrelerinden
 • zerrelerindenem
 • zerrelerini
 • zerresi
 • zerreçe