zergär zer‧gär

Kümüş ussasy, kümüşden, altyndan, şaý-sep ýasaýan ussa.

 • Ökde bir zergäriň sungaty ýaly, surat dokaýanlaň işi inçedir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Zer gadyryny zergär biler. (nakyl)

 • Zergär zer tanar, harban-har. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • zergärdir
 • zergäriň
 • zergärler
 • zergärlere
 • zergärleri
 • zergärleriniň
 • zergärleriň
 • zergärlik
 • zergärsiň