zerbap zer‧bap

[zerba:p]

Zer bilen bezelen, zer ýaly, zer mysaly.

  • Ýigit nurdan zerbap don geýen ýaly, Durýar gyzyň göz öňünde ýalbyrap. (R. Seýidow, Bagtlylar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zerbap - zerbaby.


Duş gelýän formalary
  • zerbaba