zerarly ze‧rar‧ly sözsoňy kömekçisi

[zera:rly]

Sebäpli, ýaňa, üçin, ötri.

  • Ol özüniň hordugy zerarly has uzyn ýaly bolup görünýärdi. (B. Pürliýew, Hekaýalar)