zenit ze‧nit at

  1. Astronomiýa Asman sferasynda gözegçiniň kellesiniň dik üstündäki iň ýokarky nokat.

  2. Harby termin Asmana atýan ýarag, top.

  3. Göçme manyda Ýokary dereje, bir zadyň iň beýik derejesi.


Duş gelýän formalary
  • zenitde
  • zenitden