zehinli ze‧hin‧li sypat

[zehi:nli]

Zehini güýçli bolan, ýiti zehini bar bolan, talantly, ukyply.

 • Zehinli bolanyňa görä, hemme derslerden gowy bahalar aldyň.


Duş gelýän formalary
 • zehinlidi
 • zehinlidigine
 • zehinlidigini
 • zehinlidiginiň
 • zehinlidim
 • zehinlidirler
 • zehinliler
 • zehinlileri
 • zehinlilerini
 • zehinlileriň
 • zehinliligi
 • zehinliligini
 • zehinliligiň
 • zehinlilik
 • zehinlilikde
 • zehinlisi
 • zehinliň
 • zehinlä