zehin ze‧hin at

[zehi:n]

Akyl ýetirmeklik taýdan adamda bar bolan tebigy ukyp, talant.

 • Watanymyzyň pajarly ösüşine jany-teni bilen guwanýan her bir ýazyjynyň döredijilik zehini joşman durup bilmez. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

zehiniňi ýakmak

Öwretjek bolup, biderek jan çekmek, bir zada gaharyňy getirmek, käýinmek.

 • Olar zehinlerini ýakýarlar. (A. Gowşudow, Eserler)


Duş gelýän formalary
 • zehinde
 • zehinden
 • zehindir
 • zehine
 • zehinem
 • zehini
 • zehinim
 • zehinimden
 • zehinime
 • zehinimi
 • zehinimizi
 • zehinin
 • zehininde
 • zehininden
 • zehinine
 • zehinini
 • zehinini-de
 • zehininiň
 • zehiniň
 • zehiniňi
 • zehiniňiz
 • zehiniňize
 • zehiniňmikä
 • zehinler
 • zehinlerdir
 • zehinlere
 • zehinleri
 • zehinlerine
 • zehinlerini
 • zehinleriniň
 • zehinleriniňem
 • zehinleriň
 • zehinli
 • zehinlidi
 • zehinlidirler
 • zehinliler
 • zehinlileri
 • zehinlilerini
 • zehinlileriň
 • zehinliligi
 • zehinliligini
 • zehinliligiň
 • zehinlilik
 • zehinlilikde
 • zehinlisi
 • zehinliň
 • zehinsiz
 • zehinsize
 • zehinsizlerem
 • zehinsizlik