zarynlamak za‧ryn‧la‧mak işlik

[za:rynlamak]

Zaryn ses bilen zeýrenmek, nalyş edip aglamak, ahy-nala çekmek.

 • Ol öz ýanyndan: -- Artyk jan ýetiş! -- diýip zarynlady, garry onuň syýyndan ýapyşyp zarynlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • zarynlady
 • zarynlama
 • zarynlamak
 • zarynlamasy
 • zarynlap
 • zarynlapdyr
 • zarynlaýan
 • zarynlaýanymy
 • zarynlaýanyny
 • zarynlaýar
 • zarynlaýardy