zaryn za‧ryn

[za:ry:n]

 1. Rehim indiriji, nalyşly, ýüregiňi gyýyp barýan.

 2. Naýynjar eşidilýän, gaýgyly.

  • Aýsoltanyň degişmesine düşünmedik Begenjiň sesi zaryn çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Daşarda ýazyň parç bolan gök otlarynyň üstünde bir ýerde ýigitleriň oturyp çalýan dutarlarynyň zaryn sesi ýaňlanýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • zaryna
 • zaryndan
 • zaryndy
 • zarynja
 • zarynly
 • zarynlyk
 • zaryny