zarply zarp‧ly sypat

  1. Zarp bilen çykýan, güýçli, batly.

    • Birden mekdebiň agzyndan zarply signal sesi çykdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Şuwlap gelýän ýel biçak zarply, edil aldajy ýaly duýulýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bat bilen, batly, çalt, gaty.


Duş gelýän formalary
  • zarplylar
  • zarplylaryň
  • zarplylyk
  • zarplyrak