zarbykmak zar‧byk‧mak işlik

Zor görüp agyrmak, zor görüp azmak, agyrysy güýjemek.

  • Ondan soň bokurdagyň zarbygyp çişmäbilşinden çişmesin! («Tokmak» žurnaly)

  • Aýagym zarbygypdyr.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zarbykmak - zarbygýar, zarbygar, zarbygypdyr.


Duş gelýän formalary
  • zarbygyp
  • zarbygypdyr