zarba zar‧ba

 1. Urulýan urgy, edilýän hüjüm, çozuş, zarp.

  • Artygyň polkuna mazaly zarba degipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Depgin, temp, zor bermeklik.

zarba urmak

Zor bermek, zor salmak, urgy indermek, urmak.


Duş gelýän formalary
 • zarbada
 • zarbadan
 • zarbady
 • zarbalar
 • zarbalardyr
 • zarbalary
 • zarbalaryna
 • zarbalaryny
 • zarbalarynyň
 • zarbalaryň
 • zarbalaryňyz
 • zarbany
 • zarbanyň
 • zarbasy
 • zarbasyn
 • zarbasyna
 • zarbasynda
 • zarbasyndan
 • zarbasyny
 • zarbasynyň
 • zarbaňyz