zandyýaman zan‧dy‧ýa‧man

Zandy bozuk, päliýaman, betniýet.

  • Özüniň zandyýaman gylygyna görä, aýybyny boýun almagy özüne kemçilik bildi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Zandyýaman şalar häli-şindi özara çaknyşýarlar. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
  • zandyýamanlyk