zamunlyk za‧mun‧lyk

[za:mu:nlyk]

  1. Bir adamynyň öz borjuny ýerine ýetirmegine güwä bolup, öz üstüňe alynýan jogapkärçilik, kepillik.

  2. Şaýat bolmaklyk, güwälik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zamunlyk - zamunlygy.


Duş gelýän formalary
  • zamunlygy
  • zamunlykda
  • zamunlyklaryň